Här kan du anmäla dig till någon av våra seglingar. När du anmäler dig kan du välja ett första-, ett andra- och ett tredjehandsalterantiv. Om du har frågor kring seglingarna och/eller anmälningsformuläret når du oss på seglarskolan@sxk.se eller på telefon 031-29 35 05.

Segling
Förstahandsval

Ett förstahandsval måste väljas

Andrahandsval
Tredjehandsval
  

Deltagare
Förnamn
Efternamn
  
C/o
Gatuadress
Postnummer
Postort
  
Epost
Hemtelefon
Mobiltelefon
Födelsedatum (åååå-mm-dd)
  
Önskemål om vegetarisk kost eller dylikt
  
Seglingserfarenhet
Har tidigare seglat kurser med SXK Seglarskola
(ange år, fartyg och kurs)
Simkunnighet (200 meter) Ja   Nej
  

Vårdnadshavare

Uppgifter om vårdnadshavare skall fyllas i om deltagaren är en ungdomselev.

Namn
  
Kontaktuppgifter under seglingstiden
(adress, telefon etc)
  
Epost
Telefon

Hälsodeklaration

För att kunna genomföra en säker kurs behöver Seglarskolan veta om någon deltagare har särskilda förutsättningar. Vi ber dig därför lämna denna blankett tillsammans med din anmälan. Ett ja på någon av frågorna är i sig inte ett hinder för deltagande.

Behöver du glasögon, linser eller motsvarande för att uppnå fullgod syn (minst 0,5 binokulärt)?
Om ja, skall dessa medföras på kursen.
Ja   Nej
  
Har du problem att uppfatta en viskning på 1m håll eller att uppfatta samtalston på 4m håll? Ja   Nej
  
Har du bristfälligt färgseende? Ja   Nej
  
Har du någon allergi som kräver eller där det finns risk att det krävs medicinering eller läkarvård? Ja   Nej
Om ja, beskriv:
 
  
Använder du regelbundet eller periodvis någon form av medicinering? Ja   Nej
Om ja, ange vilken, mot vad och hur frekvent medicinering sker:
 
  
Har du någon sjukdom, skada, eller annat medicinskt förhållande som antas påverka din förutsättning att deltaga och/eller som kan komma att medföra att du behöver läkarvård? Ja   Nej
Om ja, beskriv:
 
  
Har du, eller nyligen har haft, ett psykiskt tillstånd som kan komma att påverka ditt deltagande?
(Ex. depression, ADHD, panikångest, etc…)
Ja   Nej
Om ja, beskriv:
 
  
Har du svårighet att simma 200m? Ja   Nej

Övrigt
Hur hittade du Seglarskolan?
Önskar du faktura via
e-post eller brev
E-post   Brev
  
  
 Jag intygar att svaren i hälsodeklarationen är sanningsenliga.
 Jag godkänner Seglarskolans allmänna villkor.
 Jag samtycker till att mina/mitt barns personuppgifter, inklusive uppgifterna i hälsodeklaration, behandlas enligt vad som anges i Personuppgifter.